OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

1. Prodavač – Rosa, obrt za dizajn izradu i usluge, vl. Maja Rosenberg Kalajdžić, Zagreb, Koranska ulica 1B
2. Uvjeti poslovanja
Uvjeti prodaje putem internet trgovine rosa.hr

Naziv i skraćeni naziv tvrtke:
Rosa, obrt za dizajn izradu i usluge, vl. Maja Rosenberg Kalajdžić, Zagreb, Koranska ulica 1B

Sjedište / adresa:
10000 Zagreb
Koranska ulica 1B

žiro-račun: HR6123600001102787131

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno čl. 10 ZZP, Internet trgovina rosa.hr omogućuje Vam da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail: info@rosa.hr
Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u roku od 15 dana.
Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima
1. Prodavač – Rosa, obrt za dizajn izradu i usluge, vl. Maja Rosenberg Kalajdžić, Zagreb, Koranska ulica 1B
2. rosa.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja.
3. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluga izvršila registraciju svojih podataka i naručila proizvod ili uslugu.
4. Korisnik “Rosa” – svaka osoba koja web stranicu “rosa.hr” koristi za svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanje informacija o pojedinom proizvodu.
5. Korištenje “rosa.hr” – pristup stranici rosa.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i / ili ostvarivanja web trgovine.
6. Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem “rosa.hr”.
7. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na “rosa.hr”, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

Opći uvjeti

1. Nositelj svih prava na internet stranici rosa.hr je obrt Rosa (u daljnjem tekstu Rosa). Korištenje usluga web trgovine “rosa.hr”, svih pridruženih stranica i servisa na rosa.hr omogućuje da se potrošači u svakom trenutku upoznaju s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) i da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

2. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Rosa web trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu između potrošača (kao krajnjeg kupca) i Rosa web trgovine, te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora. Prava i obveze odnose se na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načine plaćanja, jamstva, reklamacije i povrat, dostavu, zaštitu tajnosti osobnih podataka i drugih pitanja vezanih uz korištenje “rosa.hr” i online kupnju.

3. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima i da ih redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavača zaključen je s trenutkom narudžbe proizvoda.

5. Putem “rosa.hr” moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

6. Kupac može biti jedino punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor o imenima i računima maloljetnika i potpuno nesposobnih osoba mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a ugovor s djelomično poslovno sposobnom osobom može se zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje protivno odredbama Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

7. Korisnici “rosa.hr” dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavača da ne prihvati takav korisnički pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi “rosa.hr”.

8. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodnih obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, drugih podataka vezanih uz web trgovine kao i sve ostale sadržaje “www.rosa.hr” zbog čega su Korisnici “rosa.hr “dužni prilikom svake posjete web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakvih odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na rosa.hr internet stranici.

9. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup “rosa.hr” i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja “rosa.hr” ukoliko je ista nastala zbog protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. i drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje “rosa.hr”.

10. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i / ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “rosa.hr”. Rosa zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda koji su postavljeni prema informacijama od proizvođača.

11. Rosa postavlja na web stranicu sve materijale, fotografije i tekst u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupnje. Rosa jamči da fotografije proizvoda potpuno odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne pogreške kod opisa proizvoda ne odgovara. Odstupanja su moguća jedino ako proizvođač izmijeniti neku od karakteristika ili sadržaja proizvoda. U tu svrhu opisi i slike se redovito i detaljno provjeravaju.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

1. Online kupnja može se ostvariti jedino ako se kupac registrira na predviđenom mjestu na “rosa.hr”. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti, kao i pojedini prodajni uvjeti naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Novog vala za sklapanje Ugovora skupcemkoji svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili drugačije utvrđenim ovim Uvjetima iste prihvaća što se smatra da je sklopljen ugovor između kupca i Novog vala, a prema uvjetima prodaje navedenima u ovim Uvjetima.

2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem “rosa.hr” web trgovine uz plaćanje odgovarajućih naknada – cijene od toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije i putem: internet narudžbe-web trgovine, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefone s ljudskim posredovanjem.

3. Kupac je ovlašten odabrati mogućnost da ga Prodavatelj obavijesti o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (Newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno ispunjenih traženih podataka) na e-mail Kupca će biti dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

4. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na “rosa.hr”, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda te cijena.

5. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u “košaricu”, klikom na link “Košarica”. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je u međuvremenu prodan, tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupku (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuke proizvoda istog tipa kada ga Prodavatelj nabavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim navedenih obveza, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

6. U “košarici” se nalaze svi proizvodi koje je kupac odabrao za kupnju zajedno s cijenom proizvoda i cijenom isporuke te ukupnom cijenom (MPC). Ukoliko Kupac želi nastaviti s kupnjom odabira veze “Kupi”, sustav dalje vodi automatski do stranice “Narudžbe” na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, dostave, potvrditi ili eventualno izmijeniti račun dostave i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje ili plaćanje pouzećem). Detalji računa mogu se promijeniti u odnosu da li račun prima fizička ili pravna osoba.

7. Po izvršenju gore navedenih koraka web trgovine i odabirom “Kupi” na stranici “Narudžba”, sustav automatski vodi Kupca na stranicu “Potvrda narudžbe”. Na njoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o podnošenju potvrde. Također sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda, obavijest o e-mail adresi, telefon na koji Kupac može dobiti sve potrebne informacije.
Cijene poziva ovise o cijeni pružatelja telekomunikacijskih usluga kupca.

Cijena

1. Cijene proizvoda su maloprodajne bez PDV,temeljem članka 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV nije obračunat, cijene su izražene u kunama.

2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodnih obavijesti kao što je ovlašten bez prethodnih obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodnih obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i / ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije kupnje.

3. Bez obzira na prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile prilikom izrade ponude odnosno narudžbe proizvoda.

Plaćanje

1. Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem virmana (internet bankarstva), direktnom bankovnom transakcijom.

2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka novčanih sredstava na žiro-račun Prodavatelja.

Dostava

Na stranici naplate korisnik može odabrati jedan od 3 načina dostave koje Rosa nudi.

1. Dostava HR: dostava na području Republike Hrvatske iznosi 50,00 kn + PDV.

2. Dostava ZG: dostava na području grada Zagreba iznosi 30,00 kn + PDV.

3. Osobno preuzimanje: u prostorijama Rosa , Koranska ulica 1B, 10000 Zagreb, besplatno.

Rok dostave ovisi o Općim uvjetima dostavnih službi, te iznosi od 24 do 72 sata od trenutka kada je roba spakirana za slanje.
• Rok za isporuku robe određuje se za svaki artikl pojedinačno.
• Za robu naručenu bez tiska, rok isporuke je od 5-14 radnih dana.
• Prodavač ne preuzima krivicu za neisporučivanje ili kašnjenja naručenog proizvoda zbog više sile.
• Kod kašnjenja robe u ovakvim slučajevima povrat robe nučene sa skladišta van RH ili robe sa tiskom nije moguć.

Raskid ugovora i povrat

1. Prije samog sklapanja skid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz čl. 61 st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača. (Narodne novine, br. 41/2014).

2. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga. Pravo na odustajanje počinje teći od datuma izdavanja računa.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak i uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani prekid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Rosa o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.

Ako korisnik jednostrano prekine ugovor, izvršit će se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke bez odgode, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Rosa zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koji nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristane na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Rosa može izvršiti tek nakon što mu se roba vrati ili nakon što mu se dostavi dokaz da je roba poslana nazad Prodavatelju.

8. Korisnik je dužan robu predati ili poslati na adresu obrta Rosa d.o.o, Koranska ulica 1B, bez nepotrebnog odgađanja, au svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Rosa uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
Izravni troškovi povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na telefonski broj 01/6673-789 kako bi mu objasnio postupak vraćanja robe.

9. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim one koja je bila potrebna za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

10. Ako je na zahtjev korisnika izvršenje usluga započelo tijekom trajanja Jednokratnog raskida Ugovora, Korisnik je dužan platiti Novi iznos koji je u skladu s onim što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Rosa o jednostranom raskidu Ugovora.

11. Ako kupac ne preuzme ili odbije preuzeti pošiljku snosi trošak transporta koji obrt Rosa plaća služba za slanje i vraćanje paketa.

Zaštita osobnih podataka

1. Prodavač prikuplja osobne podatke kupaca samo u onoj mjeri potrebnoj za ispunjenje obveza, informiranje o novim i akcijskim proizvodima i dostavi promotivnih materijala, unapređenju odnosa s Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

2. Prodavatelj se obvezuje zaštititi osobne podatke kupca sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobni podaci neće ni na koji način biti predani trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršenje isporuke kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, sukladno zakonu, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupca.

3. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Izjava o kolačićima (politika kolačića)

1. Kako bi stranice „rosa.hr“ ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, „rosa.hr“ prije spremanja Cookiesa mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice „rosa.hr“ internet trgovina korisnik pristaje na upotrebu Cookiesa.

2. Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati I konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje Rosa web trgovina.

Ostale odredbe

1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „ rosa.hr “ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „ rosa.hr “, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „ rosa.hr “ na drugim web stranicama je zabranjena.

2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „www.rosa.hr “ trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

4. Kada „ rosa.hr “ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne. U tom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku U slučajevima kada:

a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku

b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno
kada se radi o zajedničkoj terminologiji.

c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski
jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

Temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, od dana 15. veljače 2016. godine s radom je započela Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji, koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama i online tržištima koji su uspostavljeni u Uniji, da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku vezu s Platformom za ORS. Predmet Uredbe izravno je primjenjiv u državama članicama EU.

Elektronskapoveznica (link) na Platformu za ORS http://ec.europa.eu/odr.